Totala ventilationslösningar
Nalo Ventilation i Ljungby AB levererar, renoverar, testar och servar ventilationsanläggningar åt privatpersoner, företag och industrier. Tack vare hög kunskapsnivå, egen produktion och bra samarbete med bland annat elföretag och vvs-företag kan de erbjuda helhetslösningar.
Oavsett om det gäller en villa, en skola, ett kontor eller en industri kan Nalo Ventilation i Ljungby se till att luften blir och förblir frisk och fräsch så att alla mår bra. De erbjuder nyinstallation av ventilationsanläggningar samt service som lagerbyten, filterbyten och luftjusteringar då luften i kanalerna och i donen mäts upp. Förutom själva rören tillverkar de allt själva.
- Det gör att vi kan få fram vad som behövs snabbt, säger Tim Sjöstrand, platschef Nalo Ventilation i Ljungby AB.

Nalo Ventilation i Ljungby AB utför en hel del renoveringar av gamla ventilationsanläggningar. Många gånger handlar det om att riva ut all ventilation och sätta in nytt. Särskilt i äldre byggnader är ventilationen ofta undermålig och de har bytt ut ventilationen på flera skolor. Kraven på ventilationen och hur den är utformad har ökat genom åren. Återvinning har blivit viktigare och det kommer nya lösningar hela tiden. Nalo Ventilation i Ljungby AB är miljöcertifierat. Deras tekniker är mycket kompetenta och de har även en egen OBK-kontroller som sköter obligatoriska ventilationskontroller.
- Vi har det mesta inom företaget så att vi kan täcka allt och vi försöker hålla en hög servicenivå, säger Tim.

Med hög servicenivå menar Tim hög kompetens, att kunna erbjuda helhetslösningar och att kunna komma med kort varsel. Om det skulle börja brinna till exempel gäller det att snabbt vara på plats för att återställa ventilationsanläggningen. Det kan bli stressigt ibland. Men kunderna tycks uppskatta deras ambitioner och de har mycket jobb. Bland annat ska de nyinstallera ventilation i det nybyggda lasarettet och i 38 villor som byggs i Sundsbacken. Tim hoppas det fortsätter så och att företaget kan växa i framtiden.
NALO Ventilation i Ljungby

Bransch:
Bygg

Telefon: Tel: 0372-12480
Fax: Fax: 0372-12185


Email:
nalo.ljungby@telia.com

Hemsida:
www.nalo.se

Adress:
NALO Ventilation i Ljungby
Piskebovägen 6
34131 Ljungby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN